Contact Us

CTY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DHL
222/1 Bùi Viện
P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. HCM

(+84-028) 66-818-025
(84-028) 38-386-255
dung.tran@dhlcon.vn

Mon - Fir 8.00 - 18.00
Saturday - Sunday CLOSED